Eko Okullar Projesi   >   ASFA Eğitim Kurumları (Asfa Koleji)Eko-Okullar Programı

Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program,okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.

Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinin uygulanmasına yardımcı olmak üzere, öğrenciler okulun çevresel etkilerini azaltmak için uygulanan 7 adım‘da etkin rol almak için yönlendirilirler. Dolayısıyla eko-okullar, sınıfta ders öğretmenin ötesine geçerek, toplumun diğer bölümlerinde de çevre duyarlılığının sağlanmasında rol almış olurlar.

Program, çevre için yapılan bütünsel bir okul faaliyetini kapsar ve uygulandığı okullardaki başarısı, okul müdürü başta olmak üzere okul idaresinin ve öğretmenlerinin ilgisine bağlıdır. Eko-Okullar programındaki en önemli ve bütünleştirici etken ise öğrenci katılımıdır. Komitenin yerel halkı ve yöneticileri bilinçlendirme çabaları ise öğrencilerde diyalog kurabilme becerilerini geliştirmeyi ve iyi bir yurttaşlık eğitimini sağlar.

HEM BİR PROGRAM HEM BİR ÖDÜL PLANI

Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir . Ödülün geçerlilik süresi 2 yıldır bu sebeple ödülün her iki yılda bir yenilenmesi gerekir Eko-Okullar uzun erimli bir programdır. Yeşil Bayrak ödül başvurusu ile ilgili bilgi ayrıca  verilmektedir.

ASFA EKO – OKUL PROGRAMI

Asfa Eko-Okul Programı, öğrencilerimize çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program
sunmaktadır. Programın uygulanmasıyla, öğrencilerimiz çevre konusunda olduğu kadar,
yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazanmaktadırlar.

Asfa Eko Okul Programı’nın Öğrencilerimizde Kazandırdığımız Farkındalıklar
Asfa öğrencisi;
– Bir grup üyesi olduğunu fark eder ve yeni bir kimlik geliştirir,
– Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,
– Sorunları tanıma, çözüm üretme ve tartışma becerisi geliştirir,
– İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir,
– Plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir,
– Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir,
– Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.

Bunların yanında Asfa Eko-Okul Programı’nın okulumuza faydaları şöyledir;
– Temizlik ve düzenini sürekli kılar,
– Su ve elektrik tasarrufu öğrenci eliyle sağlanır,
– Okul öğrencilerce sahiplenilir,
– Okul, bulunduğu bölgenin merkezi durumundadır,
– Yerel, ulusal, hatta uluslararası boyutta tanınır,
– İsterse iletişim ağımız kanalıyla ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşir.

Asfa Eko-Okul İlkemiz;
Düşünüyorsan Geleceğini, Bilinçli Tüket Her Şeyini!

Asfa Eko-Tim Listesi
Huriye KÖYLÜ – Koordinatör Öğretmen
Mehtap Kaya-Koordinatör Yardımcı Öğretmen
1-A Duru Neva İNAN
1-A Mustafa hakan BAYRAKTAR
1-B Ayşe Reyyan KAPLAN
1-B Abdullah UYAR
2-A Aylin SALİHİ
2-A İnci ÖZKAN
2-B İsmail ŞAHİN
2-B Asya Mina TORAMAN
3-A Elif Bilge AYDOS
3-A Erdem DEMİR
3-B Fatih Eren KARATAŞ
3-B Nefise Zümra DAŞ
4-A Yusuf Ziya IŞILDAK
4-A Baturalp AYDIN
4-B Elifnur ZENBİLCİ
4-B Zehra İkra DAĞHAN

Asfa Eko-Okullar 2. Komite listesi
Leyla ERDOĞAN – Genel Müdür
Tuğba ERDEM – Okul Müdürü
Huriye KÖYLÜ – Koordinatör Öğretmen
Mehtap Kaya – Koordinatör Yardımcı Öğretmen

Halit AYDIN – Veli
Hakan ÇALIŞ – Veli
Yasemin ÖZKAN – Veli
Hilal TARMAN – Mahalle Muhtarı
Tuğba BOLAT – Sınıf Öğretmeni
Nazile KİRAZ – Sınıf Öğretmeni
Ayten KAPLAN – Sınıf Öğretmeni
Yusuf Ziya IŞILDAK – 4/A Sınıf Öğrencisi
Elifnur ZENBİLCİ – 4/B Sınıf Öğrencisi

Asfa Eko-Okul Eylem Planı için tıklayınız
Kaynak: www.ekookullar.org.tr

EKO OKULLAR İLE İLGİLİ HABERLERBOSTANDAN SALATAYA

Haberin detayları için tıklayınız…


EKO TİM AFİŞ ÇALIŞMASI

Haberin detayları için tıklayınız…


EKO TİM-SLOGAN YARIŞMASI

Haberin detayları için tıklayınız…


ASFA EKO TİMİ ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.

Haberin detayları için tıklayınız…


Tüketim Alışkanlıkları Sergimiz

Haberin detayları için tıklayınız…


Eko Okullar, Bez Çantalar

Haberin detayları için tıklayınız…


Eko Okullar, Geri Dönüşüm Kumbaralar

Haberin detayları için tıklayınız…


BOSTANLARIMIZ İLK TOHUMLARI VE CAN SUYU İLE BULUŞTU

Haberin detayları için tıklayınız…


GERİ DÖNÜŞÜM DEFİLESİ

Haberin detayları için tıklayınız…


Asfa Ferda Koleji – Aluç Dağı – 21.10.2018

Haberin detayları için tıklayınız…


İlkokul Öğrencilerimiz Eko Okullar Yıl Sonu Şenliğine Katıldılar.

Haberin detayları için tıklayınız…


Asfa’ya Uluslararası Çevre Ödülü

Haberin detayları için tıklayınız…


Ekolojik Temalı Sergimiz Açıldı

Haberin detayları için tıklayınız…


Her Asfa’lı Çevreye Duyarlıdır

Haberin detayları için tıklayınız…


Eko Okullar Projemizde “Sınıflarımız Çiçek Açsın” Ekinliği

Haberin detayları için tıklayınız…


Öğrencilerimiz Geri Dönüşüm için Atık Malzeme Kutularını Geziyor.

Haberin detayları için tıklayınız…


Eko Okullar Projemiz 2. Kurul Toplantımızı Gerçekleştirdik.

Haberin detayları için tıklayınız…


Topçu Mahallesi Muhtarımızı Ziyaret Ettik.

Haberin detayları için tıklayınız…


Geri Dönüşüm Kutularını Tanıdık

Haberin detayları için tıklayınız…


Eko Tim “Atık Yağ” Toplama Kampanyası

Haberin detayları için tıklayınız…


İlkokul 2. Sınıf Öğrencilerimiz Eko Okullar Kapsamında TBMM Bahçesini Gezdiler.

Haberin detayları için tıklayınız…


4A Sınıfı Öğrencilerimiz Eko Okullar Kapsamında TBMM Bahçesini Gezdiler.

Haberin detayları için tıklayınız…


İlkokul Öğrencilerimiz EKO OKULLAR Şenliğine Katıldı.

Haberin detayları için tıklayınız…

 


|