Ölçme ve Değerlendirme Birimi Kalite Politikası   >   ASFA Eğitim Kurumları (Asfa Koleji)asfa_logo_sol2

ASFA’DA ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

 “Sözünü ettiğiniz şeyi ölçebiliyorsanız ve bunu rakamlarla anlatabiliyorsanız, onun hakkında bir şeyler biliyorsunuz demektir.” Lord Kelvin

Eğitimde ölçme, bir öğretim etkinliğine dayanır.Değerlendirme ise, bu ölçme sonuçlarına uygun yapılır. Bu nedenle öğrenci ihtiyaçlarının belirlenmesi ,öğrenme eksiklerinin tespit edilmesi ve öğretimin niteliğinin değerlendirilebilmesi için okullarda ölçme ve değerlendirmeye ihtiyaç duyulur.

ASFA Ferda Koleji Ölçme ve Değerlendirme Birimi Misyonu

Eğitimin kalitesini artırmak için öğrencilerin akademik ve davranışsal gelişimini nesnel ölçütlerle değerlendirmek, eğitim öğretim sürecinde gerek öğrencilere gerekse öğretmenlere ve velilere etkili geri dönüşler vermektir.

ASFA Ferda Koleji Ölçme ve Değerlendirme Biriminin Amacı


asfaolcmedege– Öğrencilerin akademik boyuttaki başarılarını ortaya çıkarmak,mevcut başarıyı yükseltmek.

– Öğrencilere verilen her bir dersin kalitesini yükseltmek ve böylece ASFA’nın toplam eğitim kalitesini yükseltmek.

– Eğitimi nesnelleştirmek.

– Öğrencilerde olumlu akademik benlik algısı geliştirmek.

– Öğrencilerin sınava ilişkin tutum ve becerilerini geliştirmek,araştırıcı,sorun çözücü,yaratıcı düşünen bireyler yetiştirmek.

Misyon ve Amaçlar Doğrultusunda ASFA Ferda Koleji Ölçme ve Değerlendirme Biriminde Neler Yapılır?

– Öğrencilerin akademik gelişimleri ölçülürdegerlendirme

– Öğrencilerin tabi tutuldukları testler değerlendirilir.

– Sınava tabi tutulup anında dönüt alan öğrencinin bireysel ihtiyaçları belirlenir.

– Eğitsel ihtiyaçları belirlenen öğrenci ihtiyaç duyduğu alana ilişkin destek programına tabi tutulur. (telefi dersi, etüt vb.)

– Tüm ölçme sonuçları raporlanır, istatistikler hazırlanır, sonuçlar karnelere basılarak ve öğrenci takip sistemine girilerek öğrenci, öğretmen, veli anında  bilgilendirilir.

Etkili Ölçme ve Değerlendirme ile Alınabilecek Sonuçlar

sinavvv1

_ Tüm yapılan ölçme işlemleri için yapılan sınavlar iyi bir değerlendirmeyle kazanım haline getirilebilir.

_Kazanımları iyi olanlar için daha yüksek hedefler belirlenirken, kazanımları zayıf olanlar için durum tespiti yapıp çözüm önerilerinde bulunulur.

_Öğrenci ders gelişimi bir bütün halinde takip edip çözümler üretilir.

_Öğrenim tekniklerinin bireysel bazda başarıya ulaşıp ulaşılmadığı noktasında önemli ipuçları sağlar.

– Öğrencilerin eksiklerini görmesini sağlar.

– Öğrencilerin akademik ve davranışsal gelişim düzeyleri görülür.

– Öğrencilerin öz değerlendirme yapmalarını sağlar.

– Gelecekteki öğrenmeleri üzerine düşünmelerini sağlar.

–  Değerlendirme sonuçları öğretmenlere, öğrencilere ve velilere öğrencilerin öğrenme süreciyle ilgili bilgi sağlar.

– Öğretmenin kullandığı öğretim yöntem ve tekniklerin etkililiği hakkında bilgi sağlar.

Sonuç olarak ASFA olarak iyi bir ölçme değerlendirmeyle yapılan tüm ölçme işlemlerini en iyi şekilde değerlendirerek kazanımların arttırılmasını ve takibini sağlar.

| Paylas