Performans Takip   >   ASFA Eğitim Kurumları (Asfa Koleji)                ASFA da her bir öğrenci farklı uygulamalarla iyi bir şekilde takip edilir. Tüm eğitim –öğretim kadrosuyla öğrencimiz istenen seviyeye çıkarmak için aşşagıda belirtilen kalemlerle takibi yapılır.

ÖĞRENCİ PERFORMANS TAKİBİ:

 • 1-1 Öğrenci görüşmesi:

Sınıf rehber öğretmenimiz her bir öğrencimizle en fazla on beş(15) günde bir olmak üzer 1-1 görüşmelerde bulunur.

 • Grup programları:

Sınıf rehber öğretmeni takip ettiği sınıfındaki öğrencileri için okul programının dışında bir araya gelerek ders ve kişisel gelişimini takip ettiği bir zaman dilimidir.

 • Takip kitapçığı:

Öğrencilerimizin okul dışında kendisinden beklenen vazifeleri hangi oranda yaptıklarını veli kontrolüyle beraber kendi kaleminden yazılı bir halde takibini sağlayan bir kitapçıktır.

 • Veli telefon görüşmesi:

Sınıf rehber öğretmeni velilerini her on beş günde bir telefonla arayarak bilgilendirmede bulunur.

 • Veli ziyareti:

Her dönemde en az bir kez olması tavsiye edilen ve veli-okul-öğrenci arasındaki irtibatı kuvvetlendirip verimi artıran, problemlerin çözümüne güzelliklerin paylaşılmasına ve artmasına vesile olan bir etkinliktir.

 • Veli okulda yüz yüze görüşmesi:

Her dönemde en az bir kez olmak üzere velimiz okula davet ederek nitelikli bir şekilde öğrenci-okul ve faaliyetler hakkında bilgilendirme yapılmasıdır.

 • Sınav takip sistemi:

Yapılan tarama-deneme sınavı sonuçlarına göre öğrencilerimiz 3 Kısıma ayırıp öğrencimizin ihtiyacına göre çözümler üretilen bir programdır.

 • Anne çayı:

Altı haftada bir yapılan sınıf içi ve okul hakkında bilgilendirmeyle beraber veli gelişim seminerleriyle zenginleştirilen bir faaliyettir.

 • Sosyal aktivite:

Sınıf rehber öğretmenimiz tarafında en az 15 günde bir öğrencileriyle yapılan aktivitedir.

 

Saygıdeğer Sınıf Rehber Öğretmenimizden olan beklentilerin yüksekliği kurumumuzun eğitim ve öğretime verdiği önemin en büyük göstergesidir.

Bize emanet edilen değerli öğrencilerimizle verimli ve başarılı bir eğitim-öğretim dönemi geçirilmesi adına takip edilmesinde fayda mülahaza görülen başlıklar şöyledir:

 • GÖRÜŞME:

Sınıf rehber öğretmenimiz her bir öğrencimizle en fazla on beş(15) günde bir olmak üzer 1-1 görüşmelerde bulunur.

 • Her bir öğrencinin en fazla on beş günde bir olan görüşme saati belirlenir ve öğrencilerle paylaşılır.
 • Görüşmelerde ders takibi yapılır.
 • Daha önceden verilen ödevlerin kontrolü sağlanır.
 • Gelecek haftanın ödevlendirilmesi yapılır.
 • Takip kitapçığı kontrol edilerek zaman ve soru takibi yapılır.
 • Sınav sonuçları değerlendirilerek gelişimi takip edilir.
 • Sınav sonuçlarına göre yetersiz olunan yerlerle alakalı ödevlendirme yapılır.
 • Anlaşılamayan konularla alakalı teklif ve istekler değerlendirilir ve çözümler üretilir.
 • Manevi gelişimi takip edilir.
 • Okuma kitapları takip edilir.

GRUP PROĞRAMLARI:

                Sınıf rehber öğretmeni takip ettiği sınıfındaki öğrencili için okul programının dışında bir araya gelerek değerlendirilen zaman dilimidir.

 • Öğrenci sayısına göre sınıf 2,3 gruba ayrılır.
 • Hafta içi okul çıkışında ya da cumartesi günü içerisinde bir zaman dilimi belirlenir.
 • Ufak gruplara ayrılmış sınıfımız bu zaman diliminde bir araya gelinir.
 • Sınıf rehber öğretmeni öğrencileriyle 1-1 görüşmelerini yaparken diğer öğrencilerin sessizce etüt yapmasını sağlar.
 • İhtiyaç duyulması durumunda takviye ders anlatımları rehber öğretmen tarafından ayarlanır.
 • İhtiyaç duyulması durumunda soru çözümü için rehber öğretmen tarafından ayarlanma yapılır.
 • Öğrencileri nazarında sınıf rehber öğretmene karşı saygı ve sevginin oluşmasını sağlar.
 • Haftanın gündemini paylaşılması ve yaşayarak anlatılabileceği bir zaman dilimidir.

TAKİP KİTAPCIĞI:

Öğrencilerimizin okul dışında kendisinden beklenen vazifeleri hangi oranda yaptıklarını veli kontrolüyle beraber kendi kaleminden yazılı bir halde takibini sağlayan bir kitapçıktır.

 • Sınıf rehber öğretmenimiz her bir öğrencisinin takip kitapçığını haftalık kontrol eder.
 • Öğrenciler tarafından takip kitapçığının düzenli bir şekilde doldurulmasını sağlar ve faydasını anlatır.
 • Takip kitapçığını doldurmayan ve ya getirmeyen öğrencileri ikaz eder ve ikna ederek doldurmasını sağlar.
 • Halen gerekli hassaslığı göstermeyen öğrencilerimiz için veli bilgilendirmesi yapılır ve yardım istenir.
 • Halen gerekli hassaslığı göstermeyen öğrencilerimiz için ilgili müdür yardımcısından yardım istenir.
 • Halen gerekli hassaslığı göstermeyen öğrencimizin ailesi okula davet edilir ve çözümler aranır.

VELİ TELOFONLA ARAMA:

 • Sınıf rehber öğretmeni velilerini her on beş günde bir telefonla arayarak bilgilendirmede bulunur.
  • On beş günde bir telefonla arama öğrencisi hakkında bilgilendirme ve okul hakkında olumlu bilgilendirmeleri içermelidir.
  • Velimiz okulda olan tüm güzel faaliyetleri kendisine özel bir şekilde bilgilendirme yapılması çok önem arz etmektedir.
  • Öğrencimiz ile ilgili yanlış ve eksiklikleri telefonda detaylıca paylamak yerine okula davet edip bir idarecimiz ile birlikte bilgilendirmek gerekir.
  • İrtibata geçilmeyen hiçbir velimiz kalmamasına dikkat edilmelidir.

VELİ EV-İŞ ZİYARETİ:

Her dönemde en az bir kez olması tavsiye edilen ve veli-okul-öğrenci arasındaki irtibatı kuvvetlendirip verimi artıran, problemlerin çözümüne güzelliklerin paylaşılmasına ve artmasına vesile olan bir etkinliktir.

 • Öncelikle gerekli uyumu gösteremeyen öğrenciler ziyaret edilir.
 • Her bir ziyarette öğrencimiz öncelikle ev sahipliği yapar.
 • Öğrencisini daha iyi tanımasını sağlar.
 • Veli-öğrenci-okul bağını kuvvetlendirir.
 • Okul faaliyet ve aktivitelerden yakinen bilgilendirilecek ortam ve zamanı temin eder.
 • Kalıcı dostluklar oluşmasını sağlar.

VELİ GÖRÜŞMESİ:

Her dönemde en az bir kez olmak üzere velimiz okula davet ederek nitelikli bir şekilde görüşmedir.

 • Velimizi okula görüşmek için davet edilir.
 • Davet edilen velinin ihtiyaç ve talepleri için ön hazırlık yapılır.
  • Görüşmek istediği ders öğretmenlerinin ayarlanması.
  • Pdr birimini haberdar edilip destsek alınır.
  • Okul idaresinden bilgi alınır ve bilgi verilir.
  • Öğrencinin ders ve pdr gelişim karneleri çıkartılır ve bir dosya haline getirilir.
 • Veli okul faaliyet ve başarılarından bilgilendirilir.
 • Öğrencisi hakkında bilgilendirme yapılır. Hazırlanan dosya takdim edilir.
 • Planlanmış ders öğretmenleriyle görüşmesi sağlanır.
 • Öneri veya şikâyetleri varsa ilgili birimlerle görüşmesi sağlanır.

SINAV TAKİBİ YAPILMASI:

Daha önce anlatılan konuların anlaşıla bilirliklerini ölçmeye yarayan tarama ve deneme sınavları sonuçları tek tek değerlendirilerek eksik kalan kısımların tamamlanması ve geliştirilebilmesi adına yapılan bir uygulamadır.

 • Tarama ve Deneme sınav sonuçları branş branş değerlendirilerek durum tespiti yapılır.
 • Sınav sonuçları daha önce belirlenen baremlere göre kırmızı, sarı ve yeşil gruplara ayırılır.
 • Kırmızı guruba aksiyon grubu denir ve şu şekil takip edilir.
  • Öğrenciden Etüt Asfa’daki ilgili eksik konunun videosunun izleyerek  eksikliklerinin giderilmesi istenir.
  • Öğrencimiz Etüt Asfa’dan izlediği dersin özetini A4 kâğıdına el yazısı ile yazıp sınıf rehber öğretmenine sınav uygulanmasından sonraki ilk perşembe akşamı ders bitimine kadar teslim eder. Vaktinde görevini yapmayan öğrencilere cuma günü özetlerini bitirene kadar okulda öğretmenleri nezaretinde etüt yaptırılır.
  • Sınav sonucuna göre eksik olunan branşlarla alakalı sınıf rehber öğretmenimiz en az 50 soru olacak şekilde ödevlendirme yapar ve soruların kontrolünü sağlar.
  • Aksiyon grubundaki 9. ve 10. sınıf öğrencilerimize sınav sonrasındaki ilk cumartesi günü telafi dersleri yapılır.(11.sınıflar için Cuma akşamı değerlendirilir.)
  • Tüm bu faaliyetlerden öncesi ve sonrası ile ilgili öğrencilerimizin velisi bilgilendirilir ve yapılacaklar aktarılarak sürecin evde takipçisi olması istenir.
 • Sarı gruba Hız grubu denir ve şu şekilde takip edilir.
  • Öğrenciden Etüt Asfa’dan ilgili eksik konunun videosunun izleyerek eksikliklerinin giderilmesi istenir.
  • Öğrencimiz Etüt Asfa’dan izlediği dersin özetini A4 kâğıtlına el yazısı ile yazıp sınıf rehber öğretmenine sınav uygulanmasından sonraki ilk perşembe akşamı ders bitimine kadar teslim eder. Vaktinde görevini yapmayan öğrencilere cuma günü özetlerini bitirene kadar okulda öğretmenleri nezaretinde etüt yaptırılır.
  • Sınav sonucuna göre eksik olunan branşlarla alakalı sınıf rehber öğretmenimiz en az 50 soru olacak şekilde ödevlendirme yapar ve soruların kontrolünü sağlar.
  • Tüm bu faaliyetlerden öncesi ve sonrası ile ilgili öğrencilerimizin velisi bilgilendirilir ve yapılacaklar veliye aktarılarak sürecin evde takipçisi olması istenir.
 • Yeşil renkteki gruba performans grubu denir ve şu şekilde takip edilir.
  • Sınıf içinde performans grubundaki öğrencilere teşekkür edilir.
  • Genel ortalamada performans grubunda olduğu halde branş bazında aksiyon yada hız grubunda olan öğrencilerimizin de ödevlendirilmesi kazanımları artırmak adına önem arz etmektedir.
  • Velisi aranarak başarısından dolayı teşekkür edilir.

ANNE ÇAYI:

                Altı haftada bir yapılan sınıf içi ve okul hakkında bilgilendirmeyle beraber veli gelişim seminerleriyle zenginleştirilen bir faaliyettir.

 • Sınıf annelerine yönelik yapılan bilgilendirme toplantısıdır.
 • Belirli periyotlarla sınıf ve okul hakkında direk bilgi paylaşımının sağlandığı buluşmadır.
 • Her bir anne çayı velilerimizin isteği doğrultusunda mini bir seminer haline getirilmelidir.
 • Okul-öğrenci-veli koordinasyonunu sağlandığı bir zaman dilimi olarak değerlendirilmelidir.

SOSYAL AKTİVİTE:

Sosyal faaliyetlerdeki ana hedefimiz; her birisi birer gelecek olan, bize emanet öğrencilerimizle okulun planlanmış zaman dilimi dışında farklı etkinliklerle kalıcı güzel kazanımlar elde etmesini sağlamaktır.

 • Piknik düzenlenmesi.
 • Gezi düzenlenmesi.
 • Doğa yürüyüşü yapılması.
 • Bisiklet turları düzenlenmesi.
 • Film günleri.
 • İzcilik programları.
 • Penytbol maçları.
 • Futbol maçları.
 • Veloybol maçları.
 • Basketbol maçları.
 • Masa tenisi maçları.

 

 

 

 

| Paylas