Öğrenci Takip   >   ASFA Eğitim Kurumları (Asfa Koleji)                                ASFA eğitim kurumlarında her bir öğrenci bireysel olarak takip edilir, Eğitim ve Öğretimde daha iyiyi yakalamak için kullandığımız argümanlardan biriside haftalık takip çizelgesidir.

Bu çizelgeyi öğrencimizi kendi kaleminden doldurulup, sınıf rehber öğretmen tarafından değerlendirilen ve güven esaslı bir uygulamadır.

 

                HAFTALIK TAKİP ÇİZELGESİ NE İŞE YARAR?

 

1. GÜNÜN TEKRARININ YAPILMASI:
A.Gün içerisinde anlatılmış konuların kalıcılığını sağlamak, öğrendiğimiz bilgilerin unutulmasını önlemek için yapılması gereken ilk ve en önemli çalışmadır.
B. Tam olarak kavranamamış derslerdeki kısımlarım tekrarlar sayesinde kavranması sağlanır.
C.Gün içerisinde derslerdeki anlaşılamayan kısımların tespit edilip, çözüm üretilmeye çalışılır.
 

2.

ÖDEVLERİN YAPILMASI:
A.Gün içerisinde öğrendiğimiz bilgilerin pekiştirilmesi/kalıcı hale gelmesi için yapılması gereken bir çalışmadır.
B.Ödevler yapılırken anlaşılmayan kısımlar bir sonraki gün içerisinde ilgili öğretmene sorularak çözümler üretilir.
C.Bir sonraki günün ödevlerini tekrar kontrol edilerek, varsa eksiklikler giderilir.
 

3.

GÜNLÜK EKSTRA ÇALIŞMA:
A.Günlük tekrar bitirilip, ödevler tamamlandıktan sonra derslerimizi daha iyi seviyeye getirebilmek için yapılan çalışmadır.
B. Yardımcı ders kaynaklarından sorular çözülerek,  anlatılan konuların daha iyi kavranması ve pekiştirilmesi sağlanır.
C.Çözülemeyen sorular,  ilgili branş öğretmeninden yardım isteyerek çözüme kavuşturulur.
D. Geriye yönelik belirlenen YGS kitaplarından ekstra çalışma yapılır ve bilgiler taze tutulur.
E. Çok soru çözülerek soru tipleri taranır ve kazanımlar arttırılır.
F. Soru çözüm hızı arttırılarak zaman kullanma becerisi iyileştirilir.
 

4.

GÜNLÜK OKUNAN KİTAP SAYFASI:
A. Her bir öğrencimiz için önceden belirlenmiş okuma kitaplarının okunma periyotlarının tespitini sağlar.
B. Her bir öğrencinin sınıf rehber öğretmeniyle beraber belirlenen günlük okuması gereken sayfanın yerine getirilip getirilmediğinin tespitini yapmaya sağlar.
C. Mevcut gün içerisinde hedefini yerine getiremeyen öğrencimizin bir diğer günde eksik kalan kısmının tamamlanması motivasyonunu oluşturur.
 

5.

GÜNLÜK TOPLAM:
A. Her bir öğrencimizin günlük çalışması gereken süre, çözmesi gereken soru hedefini yerine getirip getirmediğini tespit etmeye yarar. Günümüzü ne kadar verimli geçirdiğimizi  gösteren bir aynadır.
B. Günlük hedeflerini yerine getiremeyen öğrencimiz bir sonraki gün içersinde planlama yaparak eksik bıraktığı eksikliği gidermeye çalışır.
 

6.

TOPLAM SÜRE:
A. Hafta boyunca çalışılan ders saatlerinin toplamı dakika olarak yazılır.
B. Rehber öğretmeni tarafından verilen hedefe ulaşılmaya çalışılır.
C.Toplam süre haftalara göre değerlendirilerek hedef belirlemede kullanılır.
 

7.

TOPLAM SORU:
A. Hafta boyunca yapılan etütlerde çözülen bütün soruların toplamı yazılır.
B.Rehber öğretmeni tarafından verilen hedefe ulaşılıp-ulaşılamadığının kontrolü sağlanır.
C.Her haftaki toplam çözülen soru sayısı takip edilecek hedeflendirmede kullanılır.
 

8.

TOPLAM SAYFA:
A.Hafta boyunca okunan sayfaların toplamı yazılır.
B.Verilen hedefe ulaşılıp-ulaşılamadığı kontrol edilir.
C.Okuma performansına göre hedefleri belirlenir.

 

KONTROLÜ NASIL SAĞLANIR?

  1. Sınıf rehber öğretmeni, sınıfını en az iki gruba bölerek grupların görüşme günlerini belirler.
  2. Her grupla haftalık bir görüşme saati belirlenir ve bu gün değiştirilmez.
  3. Belirlenen saatlerde aksatmadan kitapçıklar kontrol edilip, hedeflerin kontrolü yapılır, diğer haftanın hedefleri belirlenir.
  4. Sınıf rehber öğretmeni, takip kitapçığına gerekli ehemmiyeti vermeyen öğrencilerimizle görüşme yapar. Gerektiğinde velisi bilgilendirilerek çözümler arar.
  5. İlgili müdür yardımcısı her pazartesi günü “Öğrenci Takip Kitapçıklarını” kontrol eder. Eksik ya da aksaklıklarla alakalı gerekli yaptırımları uygular.
  6. Sınıf rehber öğretmeni tarafında velilerimiz her 15 günde bir mutlaka telefonla aranarak bilgilendirme yapılır.
  7. Yapılan çalışmalara istenen seviyede katılmayan öğrencilerimizin velisi okula çağrılarak çözümler aranır.

 

 

 

| Paylas