Vizyon ve Misyonumuz   >   ASFA Eğitim Kurumları (Asfa Koleji)Vizyonumuz

Her güzel işi en mükemmel şekilde yapmaya odaklanmış, özgür düşünen, sağduyulu, insanlığa gerçek iyilik yolunda hizmet edecek, güzel ahlaklı ve hayırlı nesiller yetiştiren bir kurum olmaktır.

Misyonumuz

İnsan, bölünerek çoğalan tek bir hücreden, “kök hücre”den yaratılmıştır. Bölünen bu hücrelerin her biri farklı doku ve organları oluşturur. Bu dokulardaki her hücre kendi görevini en iyi yapabilecek şekilde genetik donanıma sahiptir. Kök hücre ise; hangi hücreye farklılaşırsa farklılaşsın, bu hücrelerin hepsine yetecek genetik donanımın tümüne sahiptir.

İnsanlar da farklı farklıdır ve hayatta farklı görevler üstlenirler. Eğitim, ahlak, inanç ve özgüven açısından yeterli donanıma sahip her birey, dünyanın neresinde ne iş yaparsa yapsın en iyi şekilde yapacaktır.

Bu bireyler; bir taraftan çağın ve şartların gerektirdiği tüm dünyevi donanımları, diğer taraftan yaratılmış ve ölümlü olmanın gerektirdiği tüm manevi donanımları barındırdıkları zaman, gerçek anlamda “kök hücre” olabilirler. Çünkü tek kanatlı kuş uçmaz.

İşte Asfa’nın temel misyonu; geliştirdiği ve uyguladığı kendine özgü eğitim programı ile sağlıklı kök hücre donanımına sahip, her biri farklı ve değerli, çift kanatlı bireyler yetiştirmektir.

| Paylas