Güneşin Doğduğu Ülke (ANATOLİA)   >   ASFA Eğitim Kurumları (Asfa Koleji)Güneşin Doğduğu Ülke (ANATOLİA)

Tarih eğitimi her şeyden önce bugünkü uygarlığın nasıl meydana geldiğini öğretirken, uygarlığın tüm katkısıyla oluştuğu bilincini oluşturur. Böylelikle bireyler, ortak değerlere sahip çıkarak din, dil, ırk gibi ayrımlara girmeden barış içinde yaşamayı öğrenir.

Öğretmenlerimizden Ahmet SARICAOĞLU ve Meral MEHTA’nın rehberliğinde, ilk uygarlıkların arkeolojik buluntularının sergilendiği Anadolu Medeniyetler Müzesine gezi düzenlenmiştir.Öğrenme işlemine katılan duyu organlarımızın sayısı ne kadar fazla ise o kadar iyi öğrenir ve öğretmelerimiz o kadar kalıcı olur. Yaparak, görerek, duyarak ve sesli söyleyerek öğrendiklerimizin  %90’ını hatırlarız.

Bu bağlamda tam öğrenmeyi sağlamak için Asfa Ferda Koleji 9.sınıf öğrencilerinin derslerde öğrenmiş oldukları konular, uygulamalı olarak müzede gösterilmeye çalışılmıştır.

| Paylas