Okulumuzda “Türkçesi Varken Yabancısını Kullanma” Etkinliği   >   ASFA Eğitim Kurumları (Asfa Koleji)Okulumuzda “Türkçesi Varken Yabancısını Kullanma” Etkinliği

Okulumuzda “Türkçesi Varken Yabancısını Kullanma” etkinliği çerçevesinde duvar gazetesi hazırlanmıştır. Bu etkinlik kapsamında öğrencilerimize Türkçemizin “Ses Bayrağımız” olduğunu anlatmayı ayni zamanda Türkçeyi doğru ve etkili kullanmayı hedefledik. Bu etkinlikle sınıflarımızda Türkçeyi doğru kullanma duyarlılığı oluşturduk.

| Paylas