Akademia ( Bilim Ve Felsefe) Kulübü   >   ASFA Eğitim Kurumları (Asfa Koleji)Akademia ( Bilim Ve Felsefe) Kulübü

 

Kritik ve analitik düşünce becerilerinin öğrencilere kazandırılması, kadim kültür ve mirasımızın yanında insanlık düşünsel mirasının hiçbir yere veya düşünceye angaje olmadan objektif bir şekilde öğrencilere aktarılmasının sağlanması kulübün temel hedefidir.
Bu çerçevede şimdiye kadar din, felsefe ve bilim alanlarından öğrencilerle birlikte belirlemiş olduğumuz konular hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleştirdik. Bu araştırmaları gruplara ayırdığımız öğrenciler üzerinden gerçekleştirdik ve her grup kendi araştırmasını kulüp etkinliklerinde sundu.

| Paylas