Müze Gezisi   >   ASFA Eğitim Kurumları (Asfa Koleji)Müze Gezisi

Tarih eğitimi her şeyden önce bugünkü uygarlığın nasıl meydana geldiğini öğretirken, uygarlığın tüm katkısıyla oluştuğu bilincini oluşturur. Böylelikle bireyler, ortak değerlere sahip çıkarak din, dil, ırk gibi ayrımlara girmeden barış içinde yaşamayı öğrenir.

Sosyal Bilimler Zümre öğretmenlerinden Ahmet SARICAOĞLU ve Hüseyin UYANIK’ın rehberliğinde, ilk uygarlıkların arkeolojik buluntularının sergilendiği Anadolu Medeniyetler Müzesine gezi düzenlenmiştir.  Asfa Ferda Koleji 9.sınıf öğrencilerinin derslerde öğrenmiş oldukları konular, uygulamalı olarak müzede gösterilmeye çalışılmıştır.

 

| Paylas